Veld instellingen

Elk veld op een formulier kan separaat worden ingesteld. Ga naar een veld op een formulier en klik op het bewerk icoontje Icoontje bewerken in SalesTarget .

Velden type velden in SalesTarget

Op de pagina die verschijnt zijn een aantal instellingen;

Velden type velden in SalesTarget

Import instellingen
Er zijn een tweetal import instellingen.

Velden type velden in SalesTarget

Gegevens die alleen door de gebruikers tijdens het gesprek worden toegevoegd, hoeven niet niet voren te komen tijdens het importeren van een bestand. Zet de optie ‘Dit veld kan geïmporteerd worden’ uit.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat een specifiek veld altijd aanwezig is wanneer er een bestand wordt geïmporteerd. Selecteer dan de optie ‘Dit veld is verplicht wanneer er een bestand wordt geïmporteerd’.

Adres pagina instellingen
Er zijn een aantal ‘Adres pagina’ instellingen.

Velden type velden in SalesTarget
Maak velden verplicht. Voorkom dat er e-mails worden verzonden met ‘lege’ velden.

Veld validatie
Veld validatie voorkomt dat gebruikers fouten maken tijdens het invoeren van gegevens. Een voorbeeld hiervan is het IBAN nummer.

Velden type velden in SalesTarget

Wanneer een gebruiker foutieve gegevens probeert in te voeren verschijnt de ingevoerde melding.

Velden type velden in SalesTarget

Meer informatie over reguliere expressies, klik hier