Onderdelen / 5. Velden

5. Velden

Wanneer je een veld aanmaakt heb je de keuze uit 12 type velden. Het gaat om Tekst veldenMemo veldenRadio buttonPull-downCheckboxDatum veldenTelefoon velden, URL veldenE-mail veldenNumerieke veldenDecimaal velden en Fax velden)

Wanneer een veld is toegevoegd aan een formulier kun je een aantal extra veld instellingen aangeven;

Veld aanmaken
Klik op het ‘Nieuw’ icoontje Nieuw icoontje SalesTarget Sales Acceleration Platform om een nieuwe veld aan te maken.

Velden overzicht van velden in SalesTarget

Er zijn twee redenen om een nieuw veld aan te maken;

  • om gegevens te importeren
  • om gegevens vast te leggen tijdens het gesprek
Vergeet niet om een veld toe te voegen aan het formulier wanneer je het hebt aangemaakt

Veld kopiëren
Klik op het ‘Kopieer’ icoontje Kopieer icoontje SalesTarget Sales Acceleration Platform om een bestand veld te kopiëren. Het kopiëren van een Pulldown, Checkbox of Radio button scheelt veel tijd wanneer er veel opties zijn toegevoegd.

Velden overzicht van velden in SalesTarget
Alleen zelf aangemaakte velden kunnen gekopieerd worden

Veld inactief of actief maken
Klik op het ‘Actief’ icoontje Groene actief icoontje in SalesTargetom een veld inactief te maken en op het ‘Inactief’ icoontje Actief icoontje in SalesTarget Sales Acceleration Platformom een veld actief te maken.

Velden overzicht van velden in SalesTarget

Wanneer je een veld inactief of actief wilt maken verschijnt een pop-up wanneer het veld is toegevoegd op één of meerdere formulieren.

Velden overzicht van velden in SalesTarget

Wanneer je het veld inactief maakt dan wordt het niet verwijderd van het formulier. Het verschijnt in het licht grijs om aan te geven dat het inactief is.

Velden overzicht van velden in SalesTarget
Wanneer je het veld weer actief maakt wordt het automatisch ook weer actief op de formulieren waarop het veld is toegevoegd. Het veld wordt dus weer zichtbaar voor de gebruikers.

Veld verwijderen
Klik op het ‘Verwijder’ icoontje Verwijder icoontje SalesTarget Sales Acceleration Platform om een veld te verwijderen. Alleen zelf aangemaakte velden kunnen worden verwijderd.

Velden overzicht van velden in SalesTarget

Er verschijnt een pop-up wanneer het veld is toegevoegd aan één of meerdere formulieren.

Velden overzicht van velden in SalesTarget

Je kunt het veld verwijderen wanneer je het veld hebt verwijderd van alle formulieren waarop het is toegevoegd.

Een verwijderd veld kan niet meer worden hersteld. Het veld komt ook niet meer naar voren in de export.