4. Terugbellen

Wanneer je een resultaatcode aanmaakt in de resultaat categorie 4. Terugbellen dan verschijnt onderstaande scherm.

Resultaatcode aanmaken 4 Terugbellen in SalesTarget Sales Acceleration Platform Software

Terugbellen minuten
Met de instelling terugbellen minuten kun je aangeven wat de standaard datum en tijd moet zijn wanneer er op een resultaatcode wordt geklikt. Vul 180 minuten in wanneer je wilt dat het adres over drie uur weer wordt aangeboden.

Contact Prioriteit
Er moet verplicht een contact prioriteit worden geselecteerd. De gekozen Contact Prioriteit bepaalt de prioriteit van het adres in de toekomst.

Aan de hand van de Contact Prioriteit wordt de Call Score berekent en daarmee de prioriteit van het adres in de toekomst

Heel laag (1 geen contact)
Gebruik ‘Heel laag (1 geen contact)’ wanneer je niemand hebt kunnen spreken. Voorbeelden zijn voicemail en in gesprek

Gemiddeld (3 CP niet bereikt)
Gebruik ‘Gemiddeld (3 CP niet bereikt)’ wanneer je wel iemand hebt gesproken maar niet de juiste contactpersoon.

Hoog (4 CP bereikt)
Gebruik ‘Hoog (4 CP bereikt)’ wanneer je de juiste contactpersoon heb gesproken en wanneer je in de toekomst mag terugbellen. Het tijdstip is niet van belang.

Heel hoog (6 CP bereikt, hoge prioriteit)
Gebruik ‘Hoog (6 CP bereikt, hoge prioriteit)’ wanneer je de juiste contactpersoon heb gesproken en wanneer je een specifiek tijdstip hebt afgesproken om terug te bellen.

ResultaatcodeContactprioriteitScore
OpenSuspect2
VoicemailHeel laag (1 Geen Contact)1
TerugbellenHoog (4 contactpersoon bereikt)4
Totaal7
Aantal contactpogingen3
Call Score 3,5

Gekoppelde adressen
Een adres waarbij de contactpersoon nog niet is bereikt ‘Heel laag (1 geen contact)’ en ‘Gemiddeld (3 CP niet bereikt) kunnen bij iedere willekeurige gebruiker worden opgevolgd in de toekomst

Wanneer eenmaal contact is geweest met de juist contactpersoon ‘Hoog (4 CP bereikt)’ en ‘Heel hoog (6 CP bereikt, hoge prioriteit)’ dan blijft het adres gekoppeld aan de gebruiker die de contactpersoon heeft gesproken.

Wanneer de juiste contactpersoon is bereikt dan blijft het adres gekoppeld aan de gebruiker die de contactpersoon voor het eerst heeft gesproken

In het onderdeel Campagnes kan aangegeven worden of gekoppelde adressen vrijgegeven moeten worden na een bepaalde tijd.

Toon resultaatcode detailscherm
Wanneer de instelling ‘Toon resultaatcode detailscherm’ staat aangevinkt dan kan de gebruiker een notie toevoegen aan de contactpoging.

De resultaatcode verschijnt zoals hieronder afgebeeld in het scherm van de gebruiker.

Adres toewijzen aan andere gebruiker
Wanneer de instelling ‘Adres toewijzen aan andere gebruiker’ staat aangevinkt dan kan de gebruiker het adres toewijzen aan een andere gebruiker.

De resultaatcode verschijnt zoals hieronder afgebeeld in het scherm van de gebruiker.

Resultaatcode aanmaken 4 Terugbellen met toewijzen andere gebruiker in SalesTarget Sales Acceleration Platform

Verstuur e-mail (naar contactpersoon)
Wanneer de instelling ‘Verstuur e-mail (naar contactpersoon)’ staat aangevinkt dan moet de gebruiker verplicht een e-mail adres selecteren en de e-mail versturen.

De resultaatcode verschijnt zoals hieronder afgebeeld in het scherm van de gebruiker.

Resultaatcode aanmaken 4 Terugbellen met email naar contactpersoon in SalesTarget Sales Acceleration Platform Software