Onderdelen / 8. Rapportages

8. Rapportages

In de rapportage gaat het enerzijds om het inzicht van de huidige status en anderzijds om de te verwachten omzet.

Voor de rapportages is gekozen voor de gratis ‘Business Intelligence’ software Google Data Studio (GDS). Deze software is zeer uitgebreid en het is relatief makkelijk om zelf rapportages toe te voegen.

Realtime-dashboard-SalesTarget-Sales-Acceleration-Software
  • Google Data Studio Rapportage
  • KPI’s in Rapportages
  • Rapportage per gebruiker