Om een abonnement toe te wijzen heb je een Tegoed nodig.

Abonnementen per soort gebruiker

Een abonnement is gerelateerd aan het soort gebruiker.

Per contactpogingPer maandPer maandPer jaar
Telemarketeer€ 0.07€ 55,00€ 49,50€ 44,00
Outside Sales€ 25,00€ 22,50€ 20,00
Inside Sales€ 55,00€ 49,50€ 44,00

Abonnement toewijzen

Ga naar het menu item Gebruikers en klik op het credit card icoontje credit card icoontje in SalesTarget.

Nieuw abonnement toewijzen aan een gebruiker in SalesTarget

Selecteer daarna het abonnement uit de pulldown.

Abonnement selecteren in SalesTarget
Er wordt een e-mail notificatie verzonden naar de gebruiker wanneer er een abonnement is toegevoegd.

Er zijn twee verschillende soorten abonnementen

 1. Abonnement per contactpoging (alleen voor Telemarketeers in een Callcenter Account)
 2. Abonnement per periode 

1. Abonnement per contactpoging

 • Selecteer het abonnement ‘Per contactpoging € 0,07’
 • Vul een bedrag in
 • Selecteer automatisch verlengen (wanneer je het abonnement automatisch wilt verlengen)
Abonnement per contactposing toevoegen bij een gebruiker in SalesTarget
Heb abonnement ‘Per contactpoging € 0,07’ is alleen beschikbaar voor Telemarketeers in een Callcenter Account
Je kan geen gespreksopname toevoegen bij het abonnement ‘Per contactpoging € 0,07’. Gespreksopname is alleen mogelijk bij periodieke abonnementen.

Klik op ‘Toevoegen’ en het abonnement verschijnt onder ‘Huidig abonnement’.

Abonnementen huidig abonnement per contactpoging in SalesTarget

In het scherm verschijnen de volgende onderdelen;

 • Gealloceerd tegoed
 • Resterende contactpogingen
 • Automatisch verlengen
 • Abonnement verwijderen

– Gealloceerd tegoed
In het veld ‘Gealloceerd tegoed’ staat het bedrag (€ 10,-) dat is toegewezen aan de gebruiker.

– Resterende contactpogingen
Het resterende aantal contactpogingen (200) en het bedrag (€ 10,-) wordt automatisch verminderd wanneer een gebruiker contactpogingen toevoegt aan een adres.

– Automatisch verlengen
Wanneer automatisch verlengen is aangevinkt wordt, eenzelfde bedrag automatisch toegevoegd wanneer het de resterende contactpogingen 0 wordt.

– Abonnement verwijderen
Klik op het verwijder icoontje om het bestaande abonnement te verwijderen. Het eventuele overgebleven tegoed wordt automatisch teruggestort naar het algemene tegoed.

2. Abonnement per periode

Seleteer;

 • een abonnement (maand, kwartaal of jaar)
 • de startdatum (einddatum wordt automatisch gevuld)
 • gespreksopname (bèta) aan wanneer de gesprekken opgenomen moeten worden
 • automatisch verlengen wanneer het abonnement automatisch verlengd moet worden
Abonnement per maand toevoegen aan een gebruiker in SalesTarget
De gespreksopname is in (bèta). Het kan voorkomen dat de gespreksopname niet wordt opgeslagen bij onze leverancier en daardoor niet beschikbaar zijn!
Reeds active periodieke abonnementen kunnen niet worden verwijderd en nietworden overgedragen naar een andere gebruikers.

Klik op ‘Toevoegen’ en het abonnement verschijnt onder ‘Huidig abonnement’.

Abonnementen huidig abonnement per maand in SalesTarget

– Gespreksopname
Gespreksopname kan alleen gebruikt worden in combinatie met onze Geïntegreerde Softphone. Je kunt de gespreksopname tussentijds annuleren. Het resterende tegoed wordt dan automatisch teruggestort naar het algemene tegoed.

– Automatisch verlengen
Wanneer je automatisch verlengen aanvinkt dan wordt het huidige abonnement automatisch verlengt met hetzelfde abonnement na de einddatum van het huidige abonnement.

Wanneer er onvoldoende tegoed aanwezig om het abonnement te verlengen, dan ontvang je een drie dagen voor het einde van het huidige abonnement een notificatie e-mail.

– Toekomstig abonnement
Het is ook mogelijk om één of meer toekomstige abonnementen aan te maken. Het abonnement wordt dan automatisch het huidige abonnement op de geselecteerde startdatum.

– Abonnement verwijderen
Een huidig periodiek abonnement kan niet worden verwijderd. Toekomstige abonnementen kunnen wel worden verwijderd.

Geen abonnement toegewezen

Onderstaande melding verschijnt wanneer een Gebruiker inlogt zonder abonnement.

Abonnementen geen abonnement toegewezen aan een gebruiker in SalesTarget