Onderdelen / 6. Formulieren

6. Formulieren

Met een formulier bepaal je wat een gebruikt krijgt te zien op de adres pagina. Een formulier bestaat uit blokken. Er zijn vier verschillende soorten blokken;

Je kunt zelf ook blokken toevoegen

Formulier in SalesTarget SalesAcceleration Software

Organisatie blok
Het ‘Organisatie blok’ is standaard aanwezig en kan aan of uit worden gezet.

Organisatie blok in SalesTarget Sales Acceleration Software

Het blok komt dan automatisch naar voren op de adres pagina.

Organisatie blok op adres pagina SalesTarget Sales Acceleration Software

Tekst blok
Je kunt één of meerdere tekst blokken aanmaken die als leidraad voor het gesprek kunnen dienen.

Tekst blok met dynamische velden SalesTarget Sales Acceleration Software

Elk veld dat aanwezig is op het formulier kan dynamische worden toegevoegd. De inhoud van het veld verschijnt dan als tekst op de adres pagina.

Resultaatcode blok
In een resultaatcode blok kun je resultaatcodes toevoegen. Deze verschijnen als blauwe knoppen op de adres pagina.

Resultaatcodes SalesTarget Sales Acceleration Platform

Er kunnen meerdere resultaatcode blokken worden toegevoegd aan het formulier.

Veld blok
De velden die zijn toegevoegd aan een veld blok verschijnen op de adres pagina.

Veld blok in adres pagina SalesTarget Sales Acceleration Software

Gebruik de pull-down om een veld toe te voegen aan een blok. Pas de volgorde aan door het veld te slepen.

Veld blok in SalesTarget Sales Acceleration Software

Klik op het ‘Bewerk’ icoontje Icoontje bewerken in SalesTarget om een veld te bewerken.

Veld blok veld bewerken SalesTarget Sales Acceleration Software

Blok toevoegen
Klik op ‘Klik hier om een blok toe te voegen aan deze sectie’ om een nieuw blok toe te voegen.

Nieuw blok toevoegen aan een formulier SalesTarget Sales Acceleration Software

Blok toevoegen in SalesTarget Sales Acceleration Software

Wanneer je een resultaatcode blok toevoegt dan moet je aangeven voor welke fase, MQL of SQL.

Blok toevoegen in MQL of SQL fase SalesTarget Sales Acceleration Software
Gebruikers met de rol Telemarketeer zien alleen resultaatcodes in de MQL fase. Gebruikers met de rol Outside Sales zien alleen resultaatcodes in de SQL fase. Inside Sales gebruikers zien beide fases.