Engage/Call Score

Call Score

De Call Score is één van de vier onderdelen van de Engagement Score.

Call Score, Email Score, Website Score, Marketing Automation Predictive Score and Revenue Expected.

De Engagement Score wordt gebruikt om de Omzetverwachting te berekenen.

Engagement Score Call Score Website Score Marketing Automation Score E-mail Score in SalesTarget Sales Acceleration Software

1. Call Score toevoegen
De Call Score is een standaard onderdeel van de applicatie. Je hoeft niets toe te voegen, de score wordt automatisch berekend.

2. Berekening Call Score 
De Call Score wordt automatisch berekend aan de hand van het aantal contactpogingen. Elke keer wanneer een gebruiker klikt op een resultaatcode in de resultaatcategorie ‘terugbellen’,  wordt de Call Score opnieuw berekend.

ResultaatcodeContact prioriteitScore
OpenSuspect2
VoicemailHeel laag (1 Geen Contact)1
TerugbellenHoog (4 contactpersoon bereikt)4
Totaal7
Aantal contactpogingen3
Call Score 3,5

De Call Score heeft een maximale score van  7,5 terwijl de andere scores een maximum hebben van 1. Het maximum is hoger omdat het bij telefoongesprekken gaat om twee-weg-communicatie.

Naam ScoreScoreMax Score
Call Score3,57,5
E-mail Score11
Website Score11
Marketing Automation Score0,51
Engagement Score en Percentage6 (57%)10,5

3. Call Score en Machine Learning
De komende periode zal de Call Score worden bepaald aan de hand van Machine Learning.  De Call Score wordt dan niet alleen opgebouwd uit het aantal contactpogingen maar ook uit onderstaande variabelen;

– Contactpersoon gesproken
Aantal keer dat er een gesprek is geweest met de contactpersoon

– Gespreksduur
Duur van alle telefoon gesprekken met de juiste contactpersoon

– Gespreksmodus
De modus van het gesprek verstaald naar negatief, neutraal en positief. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een Voice-to-Text API.

Door het toepassen van Machine Learning wordt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de Omzetverwachting verhoogt