Adressen toevoegen / Importeren / Stap 2: Adressen ontdubbelen

Stap 2: Adressen ontdubbelen

Stap 2 verschijnt alleen wanneer je ‘Adressen ontdubbelen‘ heb aangevinkt bij de campagne. Automatisch wordt de geselecteerde campagne ontdubbeld. Je kunt ook aangeven of er ontdubbeld moet worden op meerdere campagnes.

Importeren geen kolomhoofden in SalesTarget

Je ontvangt een e-mail met het aantal dubbelde adressen. De dubbele adressen zijn opgenomen in de bijlage van de e-mail.

Importeren geen kolomhoofden in SalesTarget