Adressen toevoegen / Importeren / Stap 1: CSV-Bestand importeren

Stap 1: CSV-Bestand importeren

Importeren van adressen in SalesTarget

CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens)
Je kunt alleen CSV-bestanden importeren. Selecteer ‘Opslaan als: CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens)’ wanneer je een Exel bestand opslaat als CSV.

Importeren van adressen in SalesTarget

Opvolgdatum aanpassen
Met de opvolgdatum kun je aangeven wanneer de adressen naar voren mogen komen op de ‘Start Pagina’ bij de Gebruiker. Er zijn twee keuzes.

Importeren opvolgdatum in SalesTarget

– Adressen hebben dezelfde opvolgdatum
Wanneer je deze optie selecteert dan moet je een datum en een tijd aangegeven.

Importeren opvolgdatum in SalesTarget
De adressen komen niet eerder naar voren bij de gebruikers dan de aangegeven datum en tijd

– Adressen hebben verschillende opvolgdatums
Kies voor deze optie wanneer de adressen verschillende opvolgdatums hebben. Je bestand moet dan een kolom bevatten met daarin de opvolgdatum en een tijdstip ((dd-mm-yyyy hh:mm of dd/mm/yyyy hh:mm).

Voeg een kolom toe in je bestand met een specifieke opvolgdatum per adres wanneer je ‘Adressen hebben verschillende opvolgdatums’ selecteert. De opvolgdatum moet ook het tijdstip bevatten (dd-mm-yyyy hh:mm of dd/mm/yyyy hh:mm).

Meldingen
Er zijn een aantal verschillende meldingen waarom een bestand niet geïmporteerd kan worden;

– Ontbrekende kolomhoofden
In onderstaande afbeelding is een voorbeeld opgenomen met ontbrekende kolomhoofden.

Importeren geen kolomhoofden in SalesTarget

Voeg de ontbrekende kolomhoofden toe zoals in onderstaand voorbeeld.

Importeren kolomhoofden toevoegen aan bestand in SalesTarget

– Dubbele kolomhoofden
Er verschijnt een melding wanneer er dubbele kolomhoofden zijn gevonden in het CSV-Bestand. In de afbeelding hieronder gaat het om de rode kolom met de tekst ‘Achternaam’.

Importeren dubbele kolomhoofden in SalesTarget

– Bestand te groot
Er verschijnt een melding wanneer het bestand te groot is. Het bestand mag niet groter zijn dan 2 MB. Afhankelijk van het aantal kolommen komt dit overeen met ongeveer 10.000 adressen.

Splits je bestand op in meerdere bestanden wanneer het te groot is

– Geen gegevens gevonden in het bestand
Er verschijnt een melding wanneer we geen gegevens hebben gevonden in het bestand. Controleer of je het juiste bestand hebt geselecteerd.

– Bestand met dezelfde naam reeds geïmporteerd
Er verschijnt een pop-up wanneer je een bestand met dezelfde naam probeert te importeren. Dit om te voorkomen dat je per ongeluk twee keer hetzelfde bestand importeert.

Importeren dubbele kolomhoofden in SalesTarget