Bellen

Je Administrator kan instellen hoe je gaat bellen. Er zijn drie mogelijkheden;

  1. Geïntegreerde softphone
  2. Lokale softphone
  3. Geen softphone

1. Geïntegreerde softphone
De geïntegreerde softphone werkt volledig in de browser en daardoor heb je geen lokaal geïnstalleerde softphone nodig.

Importeren van adressen in SalesTarget
Gebruik de browser Chrome of Firefox wanneer je wilt bellen met de geïntegreerde softphone

Automatisch bellen (Power dialing)
Wanneer automatisch bellen (Power dialing) is geactiveerd dan wordt er automatisch gebeld en hoef je niet op de groene belknop te klikken.

Voicemail herkenning
Wanneer ‘Voicemail herkenning‘ is geactiveerd wordt het gesprek automatisch afgehandeld voordat het gesprek wordt doorgeleid naar de voicemail. Het volgende adres komt dan automatisch naar voren.

Voicemail herkenning is alleen mogelijk in combinatie met ‘Power dialing

Gespreksopname/Recording
Alle gesprekken worden opgenomen wanneer gespreksopname is geactiveerd. Wanneer je een adres opent waarmee al een keer een gesprek is geweest dan kun je het gesprek afluisteren.

Importeren van adressen in SalesTarget

Doorschakelen/Bel-me-niet Register
Wanneer ‘Gesprekken doorschakelen‘ is geactiveerd dan verschijnt de knop ‘Doorschakelen’ automatisch in het scherm van wanneer er verbinding is gemaakt.

Importeren van adressen in SalesTarget

– Telefoon pull-down
Klik op de telefoon pull-down om een ander nummer te bellen.

Importeren van adressen in SalesTarget

Je kunt het telefoonnummer niet aanpassen in de telefoon pull-down. Ga naar het overeenkomstige veld op de ‘Adres pagina’ wanneer je een nummer wilt toevoegen of aanpassen.

– Gespreksstatus
De status van het gesprek wordt automatisch getoond in het veld ‘Gespreksstatus’. De verschillende statussen zijn hieronder opgenomen.

StatusBetekenis
 Adres pagina gespreksstatus verbinden in SalesTarget Sales Acceleration SoftwareVerbinding maken met VoIP Provider
 Registeren bij VoIP Provider
 Je kunt gaan bellen
Het nummer wordt gebeld
 De telefoon gaat over
 Je bent in gesprek
 Het gesprek is beëindigt
 De SIP gegevens zijn niet correct

– Adres tijd, mute, volume, belknop en dialpad

– Adres tijd
De totale tijd dat je bezig bent met een adres wordt getoond Tijdregistratie icoontje in SalesTarget Sales Acceleration Software. Deze tijd is een belangrijke variabele in de rapportage. Deze totale tijd wordt in de rapportage onderverdeelt in Prepare Time (voorbereidingstijd), Call Time (gesprekstijd) en Wrapup Time (afrondingstijd).

– Mute en Un-mute
Gebruik de ‘Mute’ icoontje Mute icoontje in SalesTarget Sales Acceleration Software om het geluid uit te schakelen. Klik op het ‘Un-mute’ icoontje Un-mute icoontje in SalesTarget Sales Acceleration Software om het geluid weer in te schakelen.

– Belkop
Klik op de groene belknop Adres pagina bellen bellen in SalesTarget Sales Acceleration Software om een gesprek te starten en op de rode belknop Adres pagina bellen gesprek beeindigen in SalesTarget Sales Acceleration Softwareom een gesprek te beëindigen.

– Dialpad
De dialpad verschijnt wanneer je op het ‘Dialpad’ icoontje Dialpad icoontje in SalesTarget Sales Acceleration Software klikt.

2. Lokale softphone
Wanneer er een lokale softphone is ingesteld dan verschijn allen de groene belknop.

Importeren van adressen in SalesTarget

Wanneer je op de groene belknop klikt dan wordt er een lokaal geïnstalleerde softphone op je computer geopend en het nummer wordt gelijk gebeld.

3. Geen softphone
Wanneer er geen softphone staat ingesteld dan is het niet mogelijk om een gesprek te initiëren vanuit de software.

Importeren van adressen in SalesTarget