Aan de slag / Adres pagina

Adres pagina

Wanneer je op de ‘Startpagina‘ klik op de knop ‘Volgende’ of op een specifiek adres, dan kom je op de ‘Adres pagina’. De ‘Adres pagina’ bestaat uit een aantal onderdelen.

Importeren van adressen in SalesTarget

Sales Funnel fase
De Sales Funnel fase van elk adres staat aan de rechterkant van de pagina.

Importeren van adressen in SalesTarget

De betekenis van elke fase staat opgenomen in onderstaande tabel.

Sales Funnel faseOmschrijving
Suspect (MQL)Er is nog geen enkele contactpogingen geweest
Prospect (MQL)Er zijn één of meerdere contactpogingen geweest maar er is nog geen contact geweest met de juist contactpersoon
Gekwalificeerde prospect (MQL)Er zijn één of meerdere contactpogingen geweest en er is contact geweest met de juist contactpersoon
Lead (MQL en SQL)De contactpersoon is overgedragen aan Outside Sales (er is bijvoorbeeld een afspraak gemaakt)
Gekwalificeerde lead (SQL)De lead is geaccepteerd door Outside Sales
Offerte (SQL)Er is een offerte uitgebracht
Order (SQL)Er is een order gescoord

De adressen die zijn afgevoerd, negatief of verloren, behoren niet tot de Sales Funnel.

Aan de hand van de gebruikte resultaatcode wordt het adres in de overeenkomstige Sales Funnel fase geplaatst.

Engagement Score 
De Engagement Score staat aan de rechterkant van de pagina.

Importeren van adressen in SalesTarget

Gespreksnotitieveld 
Gebruik het gespreksnotitieveld wanneer je alvast gegevens wilt vastleggen maar nog niet weet wat de uitkomst is zal zijn van het gesprek.

Importeren van adressen in SalesTarget

De inhoud van het gespreksnotitieveld wordt automatisch in de gespreksnotitie geplaatst van de resultaatcode die je aanklikt.

Importeren van adressen in SalesTarget

Contacthistorie
De

– E-mail status
De status van de verzonden e-mail wordt getoond bij de overeenkomstige contactpoging.

Importeren van adressen in SalesTarget

Klik op ‘Toon verzonden e-mail’ om de e-mail te bekijken. In onderstaande tabel staan de verschillende e-mail statussen opgenomen.

IcoontjeStatusOmschrijving
VerwerktDe e-mail moet nog worden verstuurd.
UitgesteldDe ontvangende e-mail server heeft de e-mail tijdelijk geweigerd
E-mail icoontje bounced in SalesTarget Sales Acceleration SoftwareBouncedDe ontvangende e-mail server kan of wil de e-mail niet accepteren
E-mail icoontje afgeleverd in SalesTarget Sales Acceleration SoftwareAfgeleverdDe e-mail is succesvol afgeleverd bij de ontvangende email server
E-mail icoontje geopend in SalesTarget Sales Acceleration SoftwareGeopendDe ontvanger de e-mail geopend
GekliktDe ontvanger heeft op een link in de e-mail geklikt

– Gespreksopname
sdf