Extern callcenter

Je kunt een extern callcenter toegang geven tot de adressen in één of meerdere Campagnes.  Het callcenter krijgt alleen toegang tot de adressen in de MQL fase.

Het extern callcenter kan een koppelingsverzoek toesturen per e-mail. In je account kun je het koppelingsverzoek accepteren en het externe callcenter toegang geven tot één of meerdere campagnes.

Het externe callcenter moet het koppelingsverzoek versturen. Je kunt zelf geen koppelingsverzoek versturen.

1. Koppelingsverzoek accepteren
Ga naar het menu item ‘Extern callcenter’ wanneer je een e-mail hebt ontvangen en klik op de naam van het externe callcenter.

Administrator b2b b2c koppelingsverzoek callcenter overzicht in SalesTarget Sales Acceleration Software

Klik op ‘Accepteren’ om het externe callcenter toegang te geven tot je adressen in de MQL fase.

Administrator b2b b2c koppelingsverzoek callcenter accepteren in SalesTarget Sales Acceleration Software

Geef het externe callcenter toegang door één of meerdere campagnes te selecteren en klik daarna op ‘Opslaan’.

Administrator b2b b2c koppelingsverzoek callcenter campagnes in SalesTarget Sales Acceleration Software
De Administrator van het externe callcenter ontvangt automatisch een e-mail wanneer je toegang hebt verleent.

2. Extern callcenter loskoppelen
Klik op de naam van het externe callcenter en klik daarna op ‘Loskoppelen’

Administrator b2b b2c extern callcenter loskoppelen in SalesTarget Sales Acceleration Software

Het externe callcenter heeft geen toegang meer. Klik op ‘Opnieuw koppelen’ wanneer je het externe callcenter weer toegang wilt geven.

Administrator b2b b2c extern callcenter losgekoppeld in SalesTarget Sales Acceleration Software