SalesTarget hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze site en in de SalesTarget producten wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze services via de SalesTarget applicaties te kunnen bieden, bijvoorbeeld uw emailadres of postadres. Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven. Binnen SalesTarget is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan.

Contact

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U kunt een e-mail zenden naar info@salestarget.io of bellen naar 020 – 747 00 01

Download hier de privacy statement.

(Laatst bewerkt: 4-2-2019)

WELKE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U NODIG?

De gegevens die u aan ons doorgeeft worden in het menu ‘Mijn account’ geplaatst. Wij hebben een deel van die gegevens nodig ten behoeve van de abonnementenadministratie. De overige gegevens worden gebruikt om de door u gebruikte SalesTarget producten goed te laten functioneren. Uw factuuradres wordt bijvoorbeeld gebruikt om op de factuur te vermelden.

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?

SalesTarget beheert uw gegevens. Toegang tot uw gegevens door medewerkers van SalesTarget kan alleen worden verkregen na interne- of klantautorisatie. De interne SalesTarget autorisatie wordt verleend als de toegang nodig is om de veiligheid of beschikbaarheid van de gegevens zeker te stellen (een technische reden). De helpdesk heeft toegang om de gestelde vragen zo effectief mogelijk te kunnen beantwoorden (een service reden). Een voorbeeld hiervan is het maken van een schermafbeelding van een pagina binnen de account met begeleidende tekst. De externe autorisatie kan alleen met toestemming van de klant. SalesTarget houdt wel gegevens bij ten aanzien van uw (mate en wijze van) gebruik van de SalesTarget applicatie. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van eigen SalesTarget statistieken zodat wij u, met dat inzicht, een nog beter product kunnen gaan bieden. Deze vastlegging van statistische data gebeurt op een wijze waarbij geen enkele relatie naar individuele gebruikers-gegevens bestaat. Uw abonnee-gegevens worden door SalesTarget gebruikt om met de u te communiceren, bijvoorbeeld door middel van SalesTarget nieuwsbrieven, facturen, etc.

OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS?

De gegevens die u ons verstrekt zullen wij nooit uit eigen beweging openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.

COOKIES EN ANDERE TECHNIEKEN?

Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te versnellen. SalesTarget past om die reden ook het gebruik van cookies toe. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen, maar dit kan wel betekenen dat bepaalde functies niet goed meer werken.

SITES VAN DERDEN

SalesTarget is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze site mogelijkerwijs gekoppeld is. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken.

WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Wij streven ernaar altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen bieden. De gegevens die u ons verschaft, kunt u dus altijd bekijken en desgewenst wijzigen in het menu Account.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Wij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij bepaalde wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via deze site en via email.

Arrow-up