Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Naast de Module Algemeen (die hiernaast is opgenomen) zijn de navolgende modules van de ICT~Office voorwaarden van toepassing op onze aanbiedingen/overeenkomsten.© 2008, ICT~Office te Woerden

Arrow-up